Belgian Flue Gas Experts

Begin oktober 2019 lanceerden de Belgian Flue Gas Experts, een groepering van de belangrijkste Belgische invoerders en fabrikanten van rookgasafvoerkanalen), een charter én een kwaliteitslabel: Quality Chimney.

Charter én kwaliteitslabel voor Belgische invoerders en fabrikanten van rookkanalen

Het charter is een vrijwillige engagementsverklaring waarbij ondertekenaars Egeda, Eurotip, Isoleco, Poujoulat en Ubbink garanderen uitsluitend kwalitatieve rookkannalen te leveren.

Dus enkel producten die in overeenstemming zijn met de Europese en Belgische regelgeving, en geen materialen van twijfelachtige oorsprong.

Met dit charter en met een eerste communicatiecampagne willen de Belgian Flue Gas Experts alle installateurs van rookgasafvoerkanalen overtuigen om te kiezen voor merken die het Quality Chimneylabel dragen. Zo zijn zowel zij als hun eindklanten zeker van de beste kwaliteit en de hoogste veiligheid en efficiëntie.

Homepage

Charter

Om hun klanten – dit zijn zowel de installateurs als de eindklanten – de hoogst mogelijke kwaliteitsgaranties te bieden, engageren de Belgian Flue Gas Experts zich via hun charter tot (minimaal) het volgende:

  • uitsluitend producten op de markt te brengen die in overeenstemming zijn met de Europese en Belgische wet- en regelgeving, voorschriften en certificeringen,
  • te beschikken over een eigen studiebureau dat binnen een welbepaalde termijn correcte en gedetailleerde schouwberekeningen kan maken,
  • een voldoende grote voorraad te hebben,
  • hun klanten een 10-jarige waarborg voor alle vaste rookkanalen te garanderen, en een waarborg van minimaal 2 jaar voor flexibele rookkanalen,
  • op regelmatige basis technische opleidingen voor installateurs te organiseren,
  • bij al hun producten een duidelijke en gedetailleerde installatiehandleiding te voorzien,
  • hun verantwoordelijkheden te erkennen en te streven naar een optimale dienstverlening,
  • ondersteuning op de werf te geven en tevens metingen uit te voeren,
  • geen acties te ondernemen die in strijd zijn met artikel 19, §1 van de wet van 6/4/2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Belgian Flue Gas Experts zijn herkenbaar aan het Quality Chimney-kwaliteitslabel. Op dit moment dragen Egeda, Eurotip, Isoleco, Poujoulat en Ubbink dit label.

www.QualityChimney.be

Persbericht
Facebook Linkedin Youtube Instagram WWW

Egeda NV- Toekomstlaan 47 - 2200  - Herentals
www.egeda.be - info@egeda.be

©2018 Egeda nv. All rights reserved.